top of page
PetraTroback_AttraktivtBibliotek_Omslag3 (kopia).jpg

Skapa Ett Attraktivt Biblioteksrum

En värdefull handbok av Petra Trobäck

Det här är en bok om biblioteksrummet. Jag har hämtat inspiration från alla de biblioteksbesök jag gjort, samtal och observationer, kunskaper och erfarenheter om besökares behov och beteende i ett offentligt rum.  

Boken "Skapa ett attraktivt biblioteksrum" är en entusiastisk uppmaning till alla som arbetar med biblioteket att med enkla medel skapa ett biblioteksrum som reflekterar den passion, det syfte och de mänskliga behov och drömmar som fylls inom ramen av bibliotekens viktiga uppdrag.

 

Min förhoppning är att boken kan vara en källa till kunskap, inspiration och mod till att förändra rummet så att det är ett rum skapat för människor och deras möte med berättelser. 

Läsaren möter åtta områden, användbara för att skapa ett mer attraktivt bibliotek. De beskrivs med konkreta exempel och tips, enkla att realisera oavsett resurser och storlek på bibliotek.

Beställ boken
Skapa Ett Attraktivt Biblioteksrum.      290 kr inkl moms

Tack för din beställning!

Måla Splatter 3
bottom of page