top of page

Sveriges bibliotek har ett viktigt uppdrag. Biblioteken är dock oftast designade utifrån böcker och katalogsystemet, och inte utefter människors möten med berättelser, lärande och informationsbehov. Det finns enorma möjligheter i alla våra svenska bibliotek att bättre möta människors behov och drömmar och att leva upp till det uppdrag biblioteken har. Frågor som bibliotek behöver ställa sig är; Vad tänker och känner de många människorna om läslust, fria åsikter och kunskap? Vad, eller kanske snarare vem behöver biblioteket vara för att leva upp till dessa behov och drömmar? Hur skulle biblioteksrummet se ut om det skapades idag? 

Jag hjälper er i processen med att skapa ett mer attraktivt bibliotek. Genom rådgivning, inspirationsföreläsning, utbildning eller biblioteksrumsanalys tar vi tillsammans steg mot ett mer relevant bibliotek. Allt skräddarsys efter era specifika behov och förutsättningar. 


Kontakta mig på p.troback@gmail.com

bottom of page