om mig

Medgrundare till Morphosis

Initiativtagare till Det attraktiva biblioteket

Författare av boken "Skapa ett attraktivt biblioteksrum"

Medskapare av utställningen Tillväxt, vad är det?

Poddare med Lina Fogelberg i Morphosis in conversations

Strategisk tankepartner, normkritiker,

perspektivfrämjare, förundransivrare,

tvivlare, rumsfantast, biblioteksentusiast,

katalysator, moderator, föreläsare, utforskare... 

 

KOntakt

Ring eller skriv en rad för att starta ett samtal.

p.troback@gmail.com

+46 732 32 15 11